Inspiratie

Speelruimte gezocht: hoe kun je toekomstgericht kerk zijn?

Synoderapport van de protestantse kerk (2021)

Hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn? 
Over deze vraag gaat het synoderapport 'Speelruimte gezocht'.

Bekijk het rapport via Gebruik Religieus | Toekomst religieus erfgoed

Lees ook het Interview: Speelruimte gezocht | Nieuwsbericht | Toekomst religieus erfgoed