Inspiratie

Orgelmentoraat blaast leven in weesorgels

Orgelmentor op pad naar zwijgende orgels

Ook orgels ondervinden effect van ontkerkelijking en raken steeds vaker buiten gebruik.
In Alkmaar is een orgelmentoraat actief, dat zich inzet voor deze ‘weesorgels'.
Een orgelmentor komt langs voor inspectie, onderhoud en bespeling.
Ook u kunt deelnemen aan het orgelmentoraat, als kerkeigenaar, (student)organist of mentor. 

Orgelmentoraat (vriendenvanhetorgel.nl)