Toegankelijkheidsverklaring

Verklaring www.alkmaar.nl

Gemeente Alkmaar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.erfgoedalkmaar.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Alkmaar is beschikbaar via de link: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=alkmaar&naam=.

Nalevingsstatus: B – voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alkmaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.erfgoedalkmaar.nl volledig gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij streven ernaar om eind 2021 volledig te voldoen.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via onlineteam@alkmaar.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Toegankelijkheidsverklaring Raads Informatie Systeem (RIS)

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020 en geldt voor de website: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/.

Voor alkmaar.raadsinformatie.nl is de toegankelijkheidsverklaring te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2698.

Wij streven ernaar aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl te voldoen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Het RIS wordt geleverd door Notubiz. Ondanks alle maatregelen die wij en leverancier Notubiz al genomen hebben, voldoet het RIS nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1.

Een overzicht van de genomen maatregelen door Notubiz – met name technisch van aard – laat zien waar nog aan gewerkt wordt. Tevens zijn er aanvullende taken weggelegd voor gemeente Alkmaar:

1) Ondertiteling voor doven en slechthorenden. Deze zelf-lerende faciliteit is inmiddels ingesteld.

2) Omdat PDF-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een PDF geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle PDF-bestanden op in het RIS aan de webrichtlijnen. Daarom zijn niet alle PDF-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wij streven ernaar alle PDF-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden.

3) Toegankelijkheid van de content. Het toegankelijkheidsonderzoek door Stichting Accessibility is uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een actieplan om alle afwijkingen op te lossen.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar raadsgriffie@alkmaar.nl.