Nieuwsbericht

Inspraakrondes over toekomst kerken van start

De Alkmaarse kerken werken al enige tijd aan een gezamenlijke kerkenvisie. Onlangs is een rapportage gemaakt van de feiten en cijfers van alle kerken in onze gemeente. 

Profielfoto van Erfgoed Alkmaar
3 december 2020 | 1 minuut lezen

Met dit rapport onder de arm kunnen kerkeigenaren, gemeente, erfgoedinstanties en andere organisaties met elkaar in gesprek over de toekomst van onze kerken. Ook inwoners van de gemeente Alkmaar krijgen de gelegenheid hun stem te laten horen.

Een kerkenvisie is nodig omdat het kerkbezoek steeds verder afneemt en de kerken leeg dreigen te raken. De kerkeigenaren kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe ze hiermee omgaan en het rapport kan daarbij helpen.

Tussenstand

Het rapport is samengesteld door Bureau Coup BV, dat in meer gemeentes trajecten begeleidt richting een kerkenvisie. Het geeft als het ware een ‘tussenstand’ van de huidige situatie, in beeld gebracht met plattegronden, grafieken en tabellen. Zo zijn de verschillende geloofsgenootschappen geïnventariseerd en zijn de bijzonderheden van de gebouwen opgesomd, zoals het formaat, beschermd monument, in religieus gebruik of herbestemd (met een nieuwe invulling). Ook is in kaart gebracht hoe de kerken zijn verspreid over de binnenstad, de wijken en de dorpen. Uit deze informatie en uit gesprekken met de kerkeigenaren zijn de eerste conclusies getrokken.

Inspraak in verschillende rondes

Het rapport is bedoeld als naslagwerk voor de verdere vorming van de visie. Maar ook uw stem telt mee. Hoe denkt u over de kerk in uw buurt? Binnenkort starten de eerste gespreksrondes om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Omdat bijeenkomsten voorlopig maar beperkt kunnen plaatsvinden, is hiervoor een aantal rondes gepland. Uiteraard wordt gestart met de kerken. Daarna ontvangen buurtverenigingen, erfgoedinstanties en andere organisaties een uitnodiging om mee te praten.

Later in 2021, naar verwachting in de zomer, worden ook inwoners uitgenodigd. Dit gebeurt via de krant en sociale media. Wie dit niet wil missen, kan zich alvast aanmelden via een mail naar kerkenvisie@alkmaar.nl

Nu al uw mening geven

Overigens is het ook nu al mogelijk uw mening te geven door het invullen van
een korte enquête die te vinden is op
erfgoedalkmaar.nl (zoek op kerkenvisie).
Het rapport van Coup BV is vanaf medio
januari digitaal te raadplegen op
erfgoedalkmaar.nl. Houd hiervoor onze social media in de gaten.