Nieuwsbericht

Subsidie verruimd voor onderhoud aan monumentale Alkmaarse kerkgebouwen

De subsidieregeling voor het onderhoud aan monumenten is vernieuwd en sluit nu beter aan bij de praktijk. Monumenteneigenaren kunnen voor groot onderhoud subsidie aanvragen voor een aantal jaren tegelijk. ook wordt de subsidie voortaan vooraf uitbetaald, in plaats van achteraf. 

Profielfoto van Erfgoed Alkmaar
24 juli 2023 | 1 minuut lezen

De vernieuwde subsidieregeling is beter ingericht voor planmatig onderhoud en geeft de eigenaren meer keuzevrijheid. Er kan nog steeds jaarlijks subsidie worden aangevraagd. Maar er is de mogelijkheid om dit voor een aantal jaren tegelijk te doen. Op die manier kunnen grote en duurdere ingrepen in een keer worden gedaan en hoeft het werk niet te worden verspreid over een aantal jaren. Ook is er nu een voorziening voor zogeheten weesorgels. Dit zijn historische pijporgels in (voormalige) kerken, die in onbruik zijn geraakt. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd door een instantie die zich inzet voor het bespeelbaar houden van weesorgels, zoals bijvoorbeeld het Orgelmentoraat.

Rijksmonumentale kerkgebouwen
Rijksmonumentale kerkgebouwen kunnen voor regulier onderhoud én incidentele restauraties met hoge kosten in de vernieuwde regeling bij de gemeente subsidie aanvragen:

  • Voor reguliere onderhoudskosten tot €20.000 bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000 per kalenderjaar.
  • Voor incidentele kosten vanaf €100.000 tot maximaal € 300.000 bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten en kan eens per 12 jaar worden worden aangevraagd. Denk hierbij aan werkzaamheden waar hoge bedragen mee gemoeid zijn, zoals het herstel van de fundering, dak- of gevelconstructie. Let op: Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er wel een SIM 6-jaren-periodiek instandhoudingsplan zijn aangevraagd.

Gemeentelijk monumentale kerkgebouwen
Kosten die in aanmerking komen voor subsidie:

  • Reguliere onderhoudskosten tot €20.000 bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000 per kalenderjaar.
  • Voor onderhoud op uitzonderlijk grote schaal kan voor meerdere kalenderjaren, maximum 4 jaar een subsidie verlenen.

Lees hier de vernieuwde subsidieregels

Hier kunt u subsidie aanvragen (let op: op 1 augusutus is de informatie op de website aangepast). 

Voor vragen kunt u terecht bij kerkenvisie@alkmaar.nl