Nieuwsbericht

Denkt u aan uw SIM aanvraag?

Vraag voor 31 maart uw SIM aan!

Profielfoto van Erfgoed Alkmaar
23 januari 2023 | 1 minuut lezen

Kosten voor sober en doelmatig onderhoud

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2022 bedraagt het subsidiepercentage 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) blijft het subsidiepercentage 60%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage dat op het moment van aanvragen van toepassing was (50% of 60%).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE‚Äč na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

De belangrjkste onderdelen van de regeling hebben we samengevat in het Informatieblad instandhoudingssubsidie.

Heeft u nog vragen? mail erfgoed@alkmaar.nl