Nieuwsbericht

Monumentenwacht Noord-Holland failliet

Profielfoto van Erfgoed Alkmaar
8 maart 2023 | 1 minuut lezen

Werkzaamheden Monumentenwacht Noord-Holland per direct gestaakt

Het nieuws van het faillisement van Monumentenwacht Noord-Holland is u misschien niet onopgemerkt gebleven. Vijftig jaar lang bood de stichting monument-eigenaren hulp en advies bij het beheer en behoud van monumenten. Op woensdag 1 maart verstuurde het bedrijf een digitale nieuwsbrief naar al haar leden. Daarin valt te lezen dat er helaas een schaduw is geworpen op wat een feestelijke jubileum had moeten zijn en dat de stichting in financiële moeilijkheden is gekomen. "Vijf dagen na de feestelijke jubileumviering van Monumentenwacht Nederland, de stichting officieel failliet is verklaard."

In de nieuwsbrief valt verder te lezen dat alle werkzaamheden uitgevoerd vanuit Monumentenwacht Noord-Holland per direct zijn gestaakt. "Een curator bepaalt wat eventueel nog mag worden uitgevoerd." 

Veel onduidelijk

De aangestelde curator Axel de Groot laat weten het faillissement momenteel te onderzoeken. "Wij hebben veel vragen en zijn benieuwd hoe de stichting financieel in elkaar steekt." Volgens de advocaat, verbonden aan Tanger Boddaert Advocaten Alkmaar, is er nog veel onduidelijk. Wel is het zeker dat bij de stichting een vijftiental werknemers betrokken is. Volgens De Groot moet het onderzoek uitwijzen hoe het faillissement tot stand is gekomen en wat de vervolgstappen zijn.