Nieuwsbericht

Herinnering: Vergeet u niet voor 31 maart uw SIM aanvraag te doen?

Profielfoto van Erfgoed Alkmaar
8 maart 2023 | 1 minuut lezen

Kosten voor sober en doelmatig onderhoud

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2022 bedraagt het subsidiepercentage 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) blijft het subsidiepercentage 60%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage dat op het moment van aanvragen van toepassing was (50% of 60%).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE‚Äč na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

De belangrjkste onderdelen van de regeling hebben we samengevat in het Informatieblad instandhoudingssubsidie.

Vergeet u het orgel niet?

Vaak worden het onderhoudskosten aan het orgel in SIM aanvragen vergeten. Maar wist u dat ook kosten voor het onderhoud aan klinkende onderdelen van het monument (zoals luidklokken, beiaarden, orgels, uurwerken, e.d) subsidiabel zijn? Daaronder vallen ook generale stembeurten. Dus laat geen geld liggen en vergeet niet deze kosten mee te nemen in uw aanvraag!

Heeft u nog vragen? mail erfgoed@alkmaar.nl