Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van Kerkenplatform Alkmaar gelden de volgende voorwaarden en huisregels:

Kerkenplatform Alkmaar is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie- en kennis.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

U gebruikt het netwerk niet voor commerciële doeleinden.

U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst.

U plaatst geen content waarmee inbreuk gedaan wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Kerkenplatform Alkmaar of derden worden geschonden; U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.

Kerkenplatform Alkmaar ziet als eigenaar en beheerder van het platform toe op het gebruik door de deelnemers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die Kerkenplatform Alkmaar biedt.

Kerkenplatform Alkmaar heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Kerkenplatform Alkmaar zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.